WYJAZD 125/2022 Ćwiczenia WISŁA 2022

W dniu 11.06.2022 nasza jednostka brała udział w ćwiczeniach pod kryptonimem WISŁA 2022 . W ćwiczeniach brały udział liczne jednostki z powiatu otwockiego.

Foto: Rastatrooper