Dyplomy, życzenia i gratulacje dla OSP Łukówiec

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Wam wszystkie dyplomy, odznaczenia, tablice pamiątkowe itp., które otrzymaliśmy jako OSP podczas imprezy 15 września. Zachęcamy do lektury. Bardzo dziękujemy za miłe słowa, za życzenia, za wyrazy uznania.
Dziękujemy naszym sąsiadom, mieszkańcom Ostrówca, za statuetkę strażaka z tabliczką z życzeniami – podziękowania kierujemy szczególnie do Pani Katarzyny Floriańczyk, Sołtys Ostrówca, która zabrała głos podczas uroczystości. Dziękujemy również Panu Wiesławowi Zawadzkiemu za słodkie prezenty, którymi mogliśmy częstować naszych gości – Panie Wiesławie, zawsze możemy na Pana liczyć!
Dziękujemy mieszkańcow Janowa, którzy wsparli naszą imprezę – szczególne podziękowania kierujemy do Radnego Radosława Kociszewskiego, który nas zawsze aktywnie wspiera.
Dziękujemy Sołtysom wsi Dziecinów, Piotrowice, Wygoda i ponownie Ostrówca za użyczenie ławek oraz namiotów.
Dziękujemy ochotniczym strażom pożarnym z Dziecinowa, Reguta, Karczewa, Otwocka Wielkiego oraz Świdrów Małych za obecność, za wystawienie pocztów sztandarowych oraz sprzętu strażackiego.
                                                                                                                                                                                Zarząd OSP Łukówiec, Sołtys i Rada Sołecka